Wystawa Czarne vs Biale w Muzeum Wspolczesnym KARnet Wroclaw fot. Magdalena Zjawin tn

KARnet15+ – aktywność Klubu Kościuszki 144

Marginalizacja i wykluczenie społeczne stanowi istotny problem dzisiejszego społeczeństwa. Za jeden z mierników wykluczenia społecznego uznaje się odsetek młodzieży nie podejmującej kształcenia na szczeblu ponadgimnazajnym oraz szkolenia zawodowego, a także tzw. stopę bezrobocia. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom wdrążono projekt KARnet15+, stanowiący innowacyjny model kompleksowej współpracy pomiędzy podmiotami integracji społecznej, pomocy socjalnej a przedsiębiorcami gałęzi prywatnych jak i państwowych, za cel projektu przyjmując usprawnienie ścieżki zawodowej młodych ludzi ze środowisk marginesu społecznego. Działania te obejmują trzy filary, poczynając od pogłębiania zainteresowań młodych podopiecznych, poprzez uspołecznianie i podnoszenie kompetencji społecznych, a także edukację w zakresie rynku pracy i szkolenia zawodowego.

Utworzone w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Kapitał Ludzki – sieci Klubów Aktywności Rozmaitych, obejmują po trzy placówki mieszczące się w dwóch polskich miastach – Wrocławiu i Poznaniu.

Słów kilka odnośnie aktywności wrocławskiej jednostki – Klub Kościuszki 144.
Realizowane w obrębie placówki działania objęły m.in. doskonalenie zdolności artystycznych młodych podopiecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych, podczas których mieli oni możliwość samodzielnego uszycia kolorowych poduszek, które następnie przekazane zostały dzieciom z Domu Samotnej Matki. Młodzi uczestnicy wykonywali także malunki na lnianych torbach czy płótnie tzw. „mandale” oraz uczestniczyli w plenerach malarskich. Wystawa prac młodych twórców odbyła się 7 maja 2014 roku w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
W programie uwzględniono także zamiłowania filmowe Klubowiczów, którzy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego mogli wymienić się spostrzeżeniami i uwagami na temat interesujących ich pozycji filmowych. Zorganizowano także warsztaty pisania scenariuszy oraz wspólne seanse filmowe.

Zadbano również o zdrowy styl życia młodych podopiecznych, realizując zajęcia ruchowe tj. pilates, zumba czy rowerowe wycieczki, a także szkolenia w zakresie zdrowego racjonalnego żywienia oraz warsztaty pozytywnego myślenia. W celu przybliżenia kulinarnego świata Klubowicze wyruszali również na wspólne degustacje w egzotycznych restauracjach, poznając smaki świata. Podsumowaniem kulinarnych wojaży ma stać się samodzielnie napisana przez podopiecznych książka kucharska – „KARquchnia”.
Podczas odbywających się w ramach aktywności Klubu szkoleń, poruszono także kwestie ochrony środowiska i recyklingu. Kreatywne wykorzystanie zużytych przedmiotów w połączeniu ze sztuką zdobienia decoupage zachwyciła Klubowiczów, którzy z radością i zapałem uczestniczyli w zajęciach, malując i ozdabiając tkaniny, ubrania i pudełka.
W celu poszerzania horyzontów młodych podopiecznych organizowano comiesięczne górskie eskapady, podczas których mieli oni możliwość poznania najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska, jak i zorientowania się w lokalnym rynku pracy.

Klub ten zakończył działalność z dniem 30 września 2014 roku. Więcej informacji projekcie znajdziecie Państwo na stronie http://karnet15plus.pl.

Dodaj komentarz