Togi radcowskie: dobre przygotowanie do zawodu to podstawa

Po studiach prawniczych dokonujesz wyboru, jaki zawód będziesz wykonywał. Zanim jednak staniesz się sędzią, adwokatem, radcą prawnym czy prokuratorem musisz przejść odpowiednią aplikację. A nie na wszystkie możesz dostać się od razu. Jedną z tych niedostępnych dla wszystkich jest aplikacja radcowska.

Nie każdy może zostać radcą prawnym

Aby dostać się na aplikację radcowską należy zdać egzamin konkursowy. Podejść mogą do niego wszyscy, jednak mimo pozytywnego wyniku nie zostanie aplikantem osoba, która nie korzysta z pełni praw publicznych, była karana, nie posiada pełnych zdolności do czynności prawnych, nie ukończyła wyższych studiów prawniczych lub nawet gdy, jej zachowanie sprawia, że można mieć wątpliwości do co prawidłowego wykonywania zawodu, musi mieć bowiem nieskalaną opinię. Egzamin konkursowy składa się ze 150 pytań, a na aplikację dostają się ci, którzy odpowiedzieli poprawnie na co najmniej sto pytań. Nie wystarczy więc zainwestować w togi radcowskie, żeby od razu można było zostać radcą prawnym. Zarówno przystąpienie do egzaminu, jak i później odbywanie aplikacji są odpłatne. Ta druga opłata może być jednak rozłożona na raty lub odroczona w szczególnych przypadkach. Aplikacja, tak samo jak w przypadku innych, trwa przez trzy lata i kończy się egzaminem zawodowym, po którym otrzymuje się uprawnienia.

Aplikacja to czas, kiedy wszystkiego się nauczysz

Aplikacja to moment, kiedy możesz się nauczyć w praktyce wszystkiego, co potrzebne jest ci do wykonywania zawodu. Już po pół roku aplikanci radcowscy mogą występować przed sądami, organami ścigania czy administracji publicznej. Aby to zrobić muszą mieć jednak odpowiednie stroje, a do tego potrzebne są togi radcowskie. Aby odbyć aplikację trzeba mieć również patrona, który będzie sprawował pieczę nad rozwojem zawodowym kandydata. Oprócz tego należy również uczęszczać na zajęcia teoretyczne przygotowujące do zawodu oraz odbywać praktyki w sądach, prokuraturach oraz jednostkach administracji publicznej. Co ważne, jako aplikant masz już możliwość podpisywać oraz przygotowywać pisma procesowe, które związane będą z występowaniem radcy prawnego przed organami ścigania i administracji oraz sądami, w momencie gdy otrzymamy upoważnienie od radcy prawnego, czynnie wykonującego zawód. Nie może natomiast przygotowywać pism apelacyjnych, skarg kasacyjnych czy konstytucyjnych.

Dodaj komentarz